0

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Από 16 Μαϊου 2022 μπορούν οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν αίτηση  ενίσχυσης στο πρόγραμμα, «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης Οικονομικός [...]