0

Ν.4887/2022 – Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων [...]

0

Ν. 4887/2022 – Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 5η [...]

0

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Από 16 Μαϊου 2022 μπορούν οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν αίτηση  ενίσχυσης στο πρόγραμμα, «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης Οικονομικός [...]

0

Σχέδιο Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» – Νέος Αναπτυξιακός

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»   Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»   Σε δημόσια [...]

0

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», με προϋπολογισμό [...]

0

Προκήρυξη Αναπτυξιακού Νόμου για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με κίνητρο την επιχορήγηση έως 100% του ύψους ενίσχυσης.

Ενημέρωση για την προκήρυξη του αναμενόμενου καθεστώτος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 το οποίο έχει ως βασικό κίνητρο την επιχορήγηση. [...]

0

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νέο Πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας νέο Πρόγραμμα [...]

0

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νέο Πρόγραμμα «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας νέο Πρόγραμμα [...]