0

Προκήρυξη Αναπτυξιακού Νόμου για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με κίνητρο την επιχορήγηση έως 100% του ύψους ενίσχυσης.

Ενημέρωση για την προκήρυξη του αναμενόμενου καθεστώτος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 το οποίο έχει ως βασικό κίνητρο την επιχορήγηση. [...]