Προκήρυξη Αναπτυξιακού Νόμου για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με κίνητρο την επιχορήγηση έως 100% του ύψους ενίσχυσης.

 In Uncategorized

Ενημέρωση για την προκήρυξη του αναμενόμενου καθεστώτος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

το οποίο έχει ως βασικό κίνητρο την επιχορήγηση.

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων:

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουλίου 2019
  • Λήξη: 15 Οκτωμβρίου 2019

Δικαιούχοι:

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις ( < 10 άτομα και κύκλος εργασιών < 2 εκ € )
  • Μικρές επιχειρήσεις ( < 50 άτομα και κύκλος εργασιών < 10 εκ  € )

Επιχορήγηση 

  • Στο 100% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια του άρθρου 12 του Ν.4399 / 2016
  • Στο 70% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια σε άλλη περίπτωση

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη.

Recent Posts